EL GLAMOUR DE LA ‘RED CARPET’ DE LOS OSCARS 2017

[:en]oscar

El glamur va envair el teatre Dolby de Los Angeles a la 89a. edició dels Premis Oscar. Com cada any, les celebrities més cotitzades de Hollywood es van donar cita per premiar el més destacat del cinema nord-americà. I tot i que aquesta edició dels Premis de l’Acadèmia van tenir un final una mica inesperat, la catifa vermella ens va oferir molt de què parlar.

Glamour invades the Dolby theater in Los Angeles at the 89th edition of the Oscar awards. Like each year, the most valued Hollywood stars have a date to celebrate the most relevant in North American cinema. This edition of the Academy’s prizes will have an unexpected ending, and the red carpet will give a lot to talk about.

With a version of elegance softer than what we are used to and somehow more according to the political climate seen in the country currently, the majority of the actors will walk the red carpet with sophisticated outfits but more subtle and less ornate than in past editions.

The selection ranged from neutral, light colors and more modest silhouettes to the most impactful gold and metallic. Few chose to wear the voluminous and exaggerated gala dresses that are usually seen in this type of events. That doesn’t mean the red carpet was boring, fashion at the Oscars is worthy of being celebrated. The news was that style is not at odds with simplicity.

Gold stars

oscars-2017-red-carpet-Givenchy

emma-stone-oscars-2017

Gold and metallic tones were protagonists of the night. The winner of the Oscar to the best actress and queen of the event, Emma Stone, attends the gala in a custom-made Givenchy Haute Couture with a sequined skirt that is a whole lesson in dynamism.

Jessica Biel, spectacular, along with the always impeccable Charlize Theron and Dakota Johnson also opt for this trend, although in completely different styles.

gold-queens

White and light tones, protagonists of the night

karlie-kloss-oscars-2017

This year, light tones establish themselves as the spring trend and have inspired more than the omnipresent black at the time of choosing a dress for the Oscars. White, usually related to the day, is worn by many stars to shine at night. One of them is Karlie Kloss, dazzling in a flattering white dress by Stella McCartney that frames her elegant silhouette. Among the actresses that also take part in this trend Chrissy Tiger, Felicity Jones, with a ballerina style dress and Louboutin shoes, as well as Isabelle Hupert and Naomi Harris stand out.

white-oscars-1

white-oscars-2

Intense red

Red is always a risky bet, but if you have the courage and make the right choice it can be a huge success. Some of the actresses that dared to wear this color, intense red, honor the carpet that they walk on this night. Ruth Negga, one of the most elegant guests of the event- if not the most elegant- will appear in a striking long sleeved Valentino, with lace of the same color and a flow skirt. Other actresses that don’t hesitate to wear this trend are Ginnifer Goodwin or the Oscar winner, Viola Davis, who exude elegance and sophistication.

ruth-negga-oscars-2017

red-trend-oscars

The men at the Oscars

justin-timberlake-oscars-2017

The looks selected by male guests are a gesture of the classic elegance of the golden years of Hollywood, but there is also will take a risk with materials such as velvet or white suits. For example, Andrew Garfield and the presenter of this edition of the awards Jimmy Kimmel, who appear in Tom Ford suits. Also wearing this brand is one of the most applauded stars of the night, Justin Timberlake, who is in charge of the opening of the gala.

justin-timberlake-oscars-2017

Jimmy-kimmel-oscars-2017

On the other hand, some opt for something different, like Ryan Gosling, who sports a frilly shirt and succeeds.

Ryan-Gosling-oscars-2017

Descobreixi les proposta que tenim a Santa Eulalia per les seves ocasions més especials. La nostra selecció de moda de dona i elegants vestits seran l’opció ideal. Visiteu la nostra e-shop o visiti’ns a Passeig de Gràcia, 93.

Discover the proposals that Santa Eulalia has for your special occasions. The elegant dresses in our woman’s collection will be the ideal option. Visit our e-shop or our boutique in Passeig de Gràcia, 93.[:ca]oscar

El glamur va envair el teatre Dolby de Los Angeles a la 89a. edició dels Premis Oscar. Com cada any, les celebrities més cotitzades de Hollywood es van donar cita per premiar el més destacat del cinema nord-americà. I tot i que aquesta edició dels Premis de l’Acadèmia van tenir un final una mica inesperat, la catifa vermella ens va oferir molt de què parlar.

Amb una versió de l’elegància més suau del que estem acostumats i d’alguna manera més d’acord al clima polític que viu actualment el país, una gran majoria de les actrius que van assistir aquest any a la gala, van trepitjar la red carpet més anticipada amb estilismes sofisticats però més subtils i menys recarregats que en edicions anteriors.

La selecció anava des dels tons clars, neutres i siluetes més pudoroses, als daurats i metàl·lics més impactants. Poques van ser els assistents que van decidir estilismes amb vestits de gala voluminosos i exagerats que és el que solem veure en aquest tipus d’esdeveniments. No per això la catifa vermella ha estat avorrida ni de bon tros, aquest nou acostament a la moda dels Oscars és digne de celebració. Una nova era en la qual l’estil no està barallat amb la senzillesa.

Gold stars

oscars-2017-red-carpet-Givenchy

emma-stone-oscars-2017

Els daurats i els tons metàl·lics han estat protagonistes de la nit. La guanyadora a l’Oscar a millor actriu i reina definitiva del vespre, Emma Stone va assistir a la gala enfundada en un Givenchy Haute Couture daurat fet a mida, amb una faldilla de serrells que va ser tota una lliçó de dinamisme.
Jessica Biel, espectacular, així com la sempre impecable Charlize Theron i Dakota Johnson, també van optar per aquesta tendència, tot i que en estils completament diferents.

gold-queens

Els blancs i les clarianes, protagonistes de la nit

karlie-kloss-oscars-2017

Aquest any, els tons clars s’instauren com a tendència de primavera i han inspirat encara més que l’omnipresent negre a l’hora de triar vestit per a la Gala dels Oscars. El blanc, habitualment relacionat amb el dia, va ser triat per nombroses estrelles per lluir-se de nit. Una d’ella va ser Karlie Kloss, que va enlluernar en un afavoridor vestit blanc de Stella McCartney, que emmarcava la seva elegant silueta. Entre les actrius que també van voler fer-se ressò d’aquesta tendència destaquen Chrissy Teigen, Felicity Jones, amb un vestit d’estil ballarina i unes sabates signats per Louboutin, així com Isabelle Hupert i Naomi Harris.

white-oscars-1

white-oscars-2

Vermell intens

El vermell és sempre una aposta arriscada, però si es té el valor i l’elecció és l’encertada, pot ser tot un èxit. Algunes de les actrius assistents es van atrevir amb aquest color, el vermell intens, fent gala de la catifa que trepitjaven aquesta nit. Ruth Negga, una de les més elegants de la vetllada -si no la que més- va aparèixer amb un flamant Valentino amb màniga llarga, encaixos del mateix color i una caiguda fluïda. Altres actrius que no van dubtar a decantar-se per aquesta tendència van ser Ginnifer Goodwin o la també guanyadora d’un Oscar, Viola Davis, qui desprenien elegància i sofisticació.

ruth-negga-oscars-2017

red-trend-oscars

Els homes en els Oscars

justin-timberlake-oscars-2017

Els looks seleccionats pels assistents masculins va ser un gest de complicitat l’elegància clàssica dels anys daurats de Hollywood, alhora que hi va haver qui va arriscar usant materials com el vellut o vestits en color blau. Trobem, per exemple, a Andrew Garfield i al presentador d’aquesta edició dels premis, Jimmy Kimmel qui van aparèixer amb polits dissenys de Tom Ford. També vestit d’aquesta casa, estava una de les estrelles més aplaudides de la nit, Justin Timberlake, qui es va encarregar d’obrir la gala.

justin-timberlake-oscars-2017

Jimmy-kimmel-oscars-2017

D’altra banda, i dins dels que van triar apostar per alguna cosa diferent, tenim a Ryan Gosling, que va optar per unes originals xorreres i definitivament, va guanyar.

Ryan-Gosling-oscars-2017

Descobreixi les proposta que tenim a Santa Eulalia per les seves ocasions més especials. La nostra selecció de moda de dona i elegants vestits seran l’opció ideal. Visiteu la nostra e-shop o visiti’ns a Passeig de Gràcia, 93.[:es]oscar

El glamour invadió el teatro Dolby de Los Ángeles en la 89a. edición de los Premios Oscar. Como cada año, las celebrities más cotizadas de Hollywood se dieron cita para premiar a lo más destacado del cine estadounidense. Y aunque esta edición de los Premios de la Academia tuvieron un final algo inesperado, la alfombra roja nos ofreció mucho de qué hablar.

Con una versión de la elegancia más suave de lo que estamos acostumbrados y de alguna forma más acorde al clima político que vive actualmente el país, una gran mayoría de las actrices que asistieron este año a la gala, pisaron la red carpet más anticipada con estilismos sofisticados pero más sutiles y menos recargados que en ediciones anteriores. La selección iba desde los tonos claros, neutros y siluetas más recatadas, a los dorados y metálicos impactantes. Pocas fueron las asistentes que decidieron estilismos con vestidos de gala voluminosos y más bien exagerados que es lo que solemos ver en este tipo de eventos. No por esto la alfombra roja ha sido aburrida ni mucho menos, este nuevo acercamiento a la moda de los Oscars es digno de celebración. Una nueva era en la que el estilo no está peleado con la sencillez.

Gold stars

oscars-2017-red-carpet-Givenchy

emma-stone-oscars-2017

Los dorados y los tonos metálicos han sido protagonistas de la noche. La ganadora al Oscar a mejor actriz y reina definitiva de la noche, Emma Stone asistió a la gala enfundada en un Givenchy Haute Couture dorado hecho a medida, con una falda de flecos que fue toda una lección de dinamismo.
Jessica Biel, espectacular, así como la siempre impecable Charlize Theron y Dakota Johnson, también optaron por esta tendencia, aunque en estilos completamente diferentes.

gold-queens

Los blancos y los claros, protagonistas de la noche

karlie-kloss-oscars-2017

Este año, los tonos claros se instauran como tendencia de primavera y han inspirado aún más que el omnipresente negro a la hora de elegir vestido para la Gala de los Oscar. El blanco, habitualmente relacionado con el día, fue elegido por numerosas estrellas para lucirse de noche. Una de ella fue Karlie Kloss, que deslumbró en un favorecedor vestido blanco de Stella McCartney, que enmarcaba su elegante silueta. Entre las actrices que también quisieron hacerse eco de esta tendencia destacan Chrissy Teigen, Felicity Jones, con un vestido de estilo bailarina y unos zapatos firmados por Louboutin, así como Isabelle Hupert y Naomi Harris.

white-oscars-1

white-oscars-2

Rojo fuego

El rojo es siempre una apuesta arriesgada, pero si se tiene el valor y la elección es la acertada, puede ser todo un éxito. Algunas de las actrices asistentes se atrevieron con este color, el rojo intenso, haciendo gala de la alfombra que pisaban esa noche. Ruth Negga, una de las más elegantes de la velada -si no la que más- apareció con un flamante Valentino con manga larga, encajes del mismo color y una caída fluida. Otras actrices que no dudaron en decantarse por esta tendencia fueron Ginnifer Goodwin o la también ganadora de un Oscar, Viola Davis, quienes desprendían elegancia y sofisticación.

ruth-negga-oscars-2017

red-trend-oscars

Los hombres en los Oscars

justin-timberlake-oscars-2017

Los looks seleccionados por los asistentes masculinos fue un guiño la elegancia clásica de los años dorados de Hollywood, a la vez que hubo quien arriesgó usando materiales como el terciopelo o trajes en color azul. Encontramos, por ejemplo, a Andrew Garfield y al presentador de esta edición de los premios, Jimmy Kimmel quienes aparecieron con pulidos diseños de Tom Ford. También vestido de esta casa, estaba una de las estrellas más aplaudidas de la noche, Justin Timberlake, quien se encargó de abrir la gala.

justin-timberlake-oscars-2017

Jimmy-kimmel-oscars-2017
Por otro lado, y dentro de los que eligieron apostar por algo diferente, tenemos a Ryan Gosling, que optó por unas originales chorreras y definitivamente ganó.

Ryan-Gosling-oscars-2017

Descubra las propuesta que tenemos en Santa Eulalia para sus ocasiones más especiales. Nuestra selección de moda de mujer y elegantes trajes serán la opción ideal. Visite nuestra e-shop o visítenos en Paseo de Gracia, 93.[:]

‘TOP’ TENDENCIAS DE HOMBRE PARA LA TEMPORADA SS17

[:en]Tendencias-Valentino-SS17

Apparently winter isn’t going anywhere for now, we know that. But is never to early to start thinking about spring and the trends that the new season brings together. Spring-summer 2017 arrives versatile and full of contrasts. On one hand, new and up-and-coming designers land with a fresh and bold vision of fashion, making way to younger talents and defying the established canons; on the other, devoted fashion brands with their talented -and in some cases, new- designers give us an impeccable lesson in style.

From the most classic to the avant-garde, we have made our own analysis of the latest trends and new arrivals for this SS17.

ADVENTUROUS SPIRIT

Tendencias hombre-1

Military style and camouflage print keep escalating to the top, and this season this trend arrives with a special adventurous spirit. Valentino makes his own version of this pattern in different tones and styles and, without forgetting about his original essence, he introduces a panther-themed design that we will be seeing in more than one of their pieces. Givenchy, on his part, maintains his iconic star on basic styles, and at the same time he starts using animal print in t-shirts and sweatshirts. What’s new? A never-seen geometric inspired and bold print, applied to military-style pieces. Moncler Gamme Bleu presents their own take on the camp-life in their spring collection. With a clear inspiration on uniforms, Them Brown, creative director of the brand, develops every single possible variant of this style, adapting them to the modern life.

Valentino+Runway+Paris+Fashion+Week+Menswear+kQmjZnNX8w-l

moncler-gamme-bleu_ss17_atmosphere_001

RENEWED TIMELESS CLASSICS

Tendencias hombre-2

Going beyond trends, there are a few brands that remain true to their more classic nature. But still, every season they manage to give this trend a touch of modernity. The always impeccable and of exceptional quality Brunello Cucinelli, presents a very mediterranean mood. His collection includes pieces that mix fabrics in neutral tones and appear very luminous and appealing. Loro Piana, another of the italian brands by excellence, showcases a beautiful selection that goes from the classic leather and super-fine suede jackets, to shirts, polo shirts and bermuda shorts and their fine and ultra-light footwear line. The collection presented by Berluti for the upcoming spring is one that remains true to the quintessential Italian style, including high-quality sport and casual looking pieces in fresh and light fabrics. Cotton, silk and linen are their ground materials; blue, white and beige the selected tones.

Classified under timeless, except less classic and more dandy, we have Tom Ford. Keeping in the line of his superb suits, ties and impeccable shirts, he adds innovative prints -designed by Mr. Ford himself- and a summer approach to his designs that include a touch of sport and a lot of denim, reminiscence of his Texan origins.

DARING SILHOUETTES AND PURE AVANT-GARDE 

Tendencias hombre-3

For his first collection as creative director of Balenciaga men, Demna Gvasalia has completely renovated the silhouette of the maison. His more emblematic pieces such as biker and bomber jackets, jeans, sweatshirts and basic t-shirts, also have a place in this new collection, without leaving out his now iconic sneakers. Lanvin, on the other hand, steps up to this new season with all of their savoir-faire, and more eclectic than ever. Unstructured knit jackets, super-light cotton bikers perfect for the summer and their unmistakable details on a range of shirts. We will keep seeing the pijama trend, specially on pants, but this time with a renewed flair. Jonny Johansson the creative mind behind Acne Studios, has made his part getting inspired by the nordic summer. Simplicity, voluminous silhouettes and warm tones with a touch of green here and there, fill this collection that includes icons such as jean jackets, sweatshirts and chino pants. Scandinavian nostalgia and experimental as usual, this season collection is 100% Acne.

Balenciaga_Mens_Spring_2017_Shirt

acne-studios-mens-spring-summer-2017-collection-0

THE SUCCESS OF PRINTS

Tendencias hombre-4

McQueen collections, as usual, reminisce season after season his mentor. Their iconic symbol, the skull, remains as the lead character on sweatshirts and shirts. We will also see their sneakers, slowly but surely making their way into this omnipresent trend among sport-chic lovers. Neil Barrett presents for this spring what some say it’s his most successful collection ever. His designs take us to the 70s, with geometry and colors that make us remember those wonderful years. Thunders -a print we’re used to see on his pieces- are still displayed on shirts and sweatshirts, making them an instant hit. And if there is a worth mentioning house that has us accustomed to the most extraordinary of prints, that would be Etro, entering this season more colorful and summery. As a variant for his traditional paisley print, seen mainly in shirts, we will see a more ethnic-inspired theme, mixed and matched with bold, plain colors.

maxresdefault

Etro_Man_Fashion_Show_SS17_Backstage_07

As a special mention, we have none other than Saint Laurent. The maison has created this collection without Hedi -and without any other creative director, for that matter. The design team has created a kind of hommage collection, maintaining the same Parisian heart and rocker spirit of the brand, but with a clear anthological basis.  Classic leather jackets, teddy and super-skinny, distressed jeans, make their way for this season. Their footwear line extends and sneakers will also be found.

Santa Eulalia invites you to forget the cold weather for a moment, and explore the latest arrivals and trends for the upcoming spring-summer 2017. Go to www.santaeulalia.com or visit our Barcelona boutique located at Paseo de Gracia, 93.[:ca]Tendencias-Valentino-SS17

Estem en ple hivern, ho sabem. Però no està de més estar al cas del que ens depara la primavera que fa a tendències es refereix. La temporada es presenta molt versàtil i plena de contrastos. D’una banda, arriben dissenyadors amb una visió fresca i atrevida de la moda, obrint pas així a joves talents i desafiant els cànons establerts; de l’altra, les marques consagrades amb els seus talentosos -i en algunes ocasions, nous- dissenyadors ens donen una impecable lliçó d’estil.

Des del més clàssic al més avantguardista fem una anàlisi de les últimes tendències i novetats per aquesta primavera-estiu 2017 de les nostres marques favorites.

 ESPERIT AVENTURER

Tendencias hombre-1

L’estil militar i el print de camuflatge segueixen escalant posicions i aquesta temporada arriba amb un particular esperit aventurer. Valentino versiona l’estampat en diferents tons i estils i, sense oblidar la seva essència, introdueix la imatge d’una pantera que veurem estampada en més d’una peça. Per la seva banda, Givenchy manté la seva icònica estrella en peces bàsiques, al mateix temps que introdueix l’animal print en peces com samarretes i dessuadores.

La novetat? un nou i inèdit estampat, d’aires colorits sobre peces d’estil militar. Per la seva banda, Moncler Gamme Bleu pren la vida del campament i els seus uniformes com a inspiració per a aquesta temporada. Thom Brown, director creatiu de la firma desenvolupa totes les variants possibles d’aquesta peça i les adapta a la vida urbana.

Valentino+Runway+Paris+Fashion+Week+Menswear+kQmjZnNX8w-l

moncler-gamme-bleu_ss17_atmosphere_001

ELS CLÀSSICS ATEMPORALS

Tendencias hombre-2

Més enllà de les tendències, hi ha aquelles cases que es mantenen fidels al seu estil clàssic, això sí, amb un toc de modernitat. Brunello Cucinelli, sempre impecable i de gran qualitat, presenta un mood molt mediterrani. Peces en mescles de teixits que aporten frescor i tons neutres molt lluminosos i desitjables. Una altra de les marques italianes de referència, Loro Piana, presenta per a aquesta primavera-estiu una selecció de peces que van des de la jaqueta de pell i davant ultralleuger, passant per camises, polos i bermudes, fins arribar a la seva fina i lleugeríssima línia de calçat . La col·lecció presentada per Berluti, fidel representant de l’estil italià atemporal, inclou per la seva banda peces en teixits que giren al voltant d’un ambient sport i fresc, de gran qualitat i lleugeresa. Cotó, seda i lli són els seus materials base i els seus tons, els blaus, blancs i beix.

Dins de la atemporalitat, encara que menys clàssic i més dandi, està Tom Ford, continuant amb els seus magnífics vestits, corbates i impecables camises. Prints innovadors -diseñados per ell mateix- i una proposta estiuenca amb tocs sport i molt denim, reminiscència de les seves orígens texans.

SILUETES RENOVADES I AVANTGUARDA PURA

Tendencias hombre-3

En la seva primera col·lecció com a director creatiu de Balenciaga, Demna Gvasalia renova completament la silueta de la maison. Les seves peces més representatives com caçadores tipus biker i bombers, texans, dessuadores i samarretes més aviat bàsiques, tenen cabuda en aquesta nova col·lecció, sense oblidar les seves icòniques esportives i runners. Lanvin es presenta aquesta temporada amb tot el seu savoir faire francès, i més eclèctic si cap. Jaquetes de punt desestructurades, bikers en cotó lleugeríssim per estiu i els seus inconfusibles detalls aplicats a samarretes i polos. La tendència dels pantalons pijama la seguirem veient en aquesta col·lecció, això sí, tot amb aires renovats i avantguardistes.

Jonny Johansson, la ment creativa darrere de Acne Studios, s’ha inspirat en l’estiu nòrdic. Simplicitat, siluetes amb volum i colors càlids amb algun toc de verd omplen la col·lecció que inclou peces bàsiques i icòniques com caçadores texanes, dessuadores i pantalons chinos. Plena de nostàlgia i avantguardista com la que més, la col·lecció per a aquesta temporada que evoca esperit 100% Acne.

Balenciaga_Mens_Spring_2017_Shirt

acne-studios-mens-spring-summer-2017-collection-0

ELS PRINTS SEGUEIXEN TRIOMFANT

Tendencias hombre-4

Les col·leccions de McQueen rememoren temporada rere temporada al seu mentor. La icònica calavera segueix sent la protagonista i apareix en dessuadores i samarretes. Destaquen també els seus esportives, que a poc a poc van obrint-se camí entre els amants del sport-chic. Neil Barrett presenta la que diuen és la seva col·lecció de més èxit. Per a aquesta primavera ens porta als anys 70s, amb geometries i colors que recorden aquests meravellosos anys. La temàtica de trons en samarretes i dessuadores segueixen estant presents i continuen sent el seu gran hit. I si hi ha una casa que ens té acostumats al color i els patrons, aquesta és Etro, que es presenta més colorit i estiuenc. Com a variant al seu tradicional paisley aplicat sobretot en camiseria, veurem una temàtica més aviat ètnica, combinada amb colors llisos.

maxresdefault

Etro_Man_Fashion_Show_SS17_Backstage_07

Com menció a part, tenim a Saint Laurent. La maison ha desenvolupat aquesta col·lecció sense Hedi -i sense cap altre dissenyador al capdavant. L’equip creatiu de la marca ha fet una col·lecció mantenint la mateixa essència i esperit rocker, però amb una clara base antològica. Jaquetes perfecte, Teddys i texans ultra-ajustats i trencats. La seva proposta de calçat s’amplia i els omnipresents sneakers tampoc falten en ella.

A Santa Eulalia us convidem a que s’oblidi per un moment del fred, i que descobreixi en primera persona les últimes novetats per a la temporada primavera-estiu 2017, visitant la nostra botiga a Passeig de Gràcia, 93 o entrant a la nostra boutique online www. santaeulalia.com.[:es]Tendencias-Valentino-SS17

Estamos en pleno invierno, lo sabemos. Pero no está de más estar al tanto de lo que nos depara la próxima primavera en cuanto a tendencias se refiere. La temporada se presenta muy versátil y llena de contrastes. Por un lado, llegan diseñadores con una visión fresca y atrevida de la moda, abriendo paso así a jóvenes talentos y desafiando los cánones establecidos; por el otro, las marcas consagradas con sus talentosos -y en algunas ocasiones, nuevos- diseñadores nos dan una impecable lección de estilo. 

Desde lo más clásico a lo más vanguardista hacemos un análisis de las últimas tendencias y novedades para esta primavera-verano 2017 de nuestras marcas favoritas.

 ESPÍRITU AVENTURERO

Tendencias hombre-1

 El estilo militar y el print de camuflaje siguen escalando posiciones y esta temporada llega con un particular espíritu aventurero. Valentino versiona el estampado en diferentes tonos y estilos y, sin olvidar su esencia, introduce la imagen de una pantera que veremos estampada en más de una prenda. Por su lado, Givenchy mantiene su icónica estrella en prendas básicas, al mismo tiempo que introduce el animal print en prendas como camisetas y sudaderas. ¿La novedad? un nuevo e inédito estampado, de aires coloridos sobre prendas de estilo militar. Por su parte, Moncler Gamme Bleu toma la vida del campamento y sus uniformes como inspiración para esta temporada. Thom Brown, director creativo de la firma desarrolla todas las variantes posibles de esta prenda y las adapta a la vida urbana.

Valentino+Runway+Paris+Fashion+Week+Menswear+kQmjZnNX8w-l

moncler-gamme-bleu_ss17_atmosphere_001

LOS CLÁSICOS ATEMPORALES

Tendencias hombre-2

Más allá de las tendencias, existen aquellas casas que se mantienen fieles a su estilo clásico, eso sí, con un toque de modernidad. Brunello Cucinelli, siempre impecable y de gran calidad, presenta un mood muy mediterráneo. Prendas en mezclas de tejidos que aportan frescura y tonos neutros muy luminosos y apetecibles. Otra de las marcas italianas de referencia, Loro Piana, presenta para esta primavera-verano una selección de prendas que van desde la chaqueta de piel y ante ultraligero, pasando por camisas, polos y bermudas, hasta llegar a su fina y ligerísima línea de calzado. La colección presentada por Berluti, fiel representante del estilo italiano atemporal, incluye por su lado prendas en tejidos que giran en torno a un ambiente sport y fresco, de gran calidad y ligereza. Algodón, seda y lino son sus materiales base y sus tonos, los azules, blancos y beige.

Dentro de la atemporalidad, aunque menos clásico y más dandy, está Tom Ford, continuando con sus magníficos trajes, corbatas e impecables camisas. Prints innovadores -diseñados por él mismo- y una propuesta veraniega con toques sport y mucho denim, reminiscencia de sus orígenes tejanos.

SILUETAS RENOVADAS Y VANGUARDIA PURA

Tendencias hombre-3

En su primera colección como director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia renueva por completo la silueta de la maison. Sus prendas más representativas como cazadoras tipo biker y bombers, tejanos, sudaderas y camisetas más bien básicas, tienen cabida en esta nueva colección, sin olvidar sus icónicas deportivas y runners. Lanvin se presenta esta temporada con todo su savoir faire francés, y más ecléctico si cabe. Chaquetas de punto desestructuradas, bikers en algodón ligerísimo para verano y sus inconfundibles detalles aplicados en camisetas y polos. La tendencia de los pantalones pijama la seguiremos viendo en esta colección, eso sí, todo con aires renovados y vanguardistas. Jonny Johansson, la mente creativa detrás de Acne Studios, se ha inspirado en el verano nórdico. Simplicidad, siluetas con volumen y colores cálidos con algún toque de verde llenan la colección que incluye prendas básicas e icónicas como cazadoras tejanas, sudaderas y pantalones chinos. Llena de nostalgia y vanguardista como la que más, la colección para esta próxima temporada evoca espíritu 100% Acne.

Balenciaga_Mens_Spring_2017_Shirt

acne-studios-mens-spring-summer-2017-collection-0

LOS PRINTS SIGUEN TRIUNFANDO

Tendencias hombre-4

Las colecciones de McQueen rememoran temporada tras temporada a su mentor. La icónica calavera sigue siendo la protagonista y aparece en sudaderas y camisetas. Destacan también sus deportivas, que poco a poco van abriéndose camino entre los amantes del sport-chic. Neil Barrett presenta la que dicen es su colección de mayor éxito. Para esta primavera nos lleva a los años 70s, con geometrías y colores que recuerdan estos maravillosos años. La temática de truenos en camisetas y sudaderas siguen estando presentes y continúan siendo su gran hit. Y si hay una casa que nos tiene acostumbrados al color y los patrones, esa es Etro, que se presenta más colorido y veraniego. Como variante a su tradicional paisley aplicado sobre todo en camisería, veremos una temática más bien étnica, combinada con colores lisos.

maxresdefault

Etro_Man_Fashion_Show_SS17_Backstage_07

Como mención aparte, tenemos a Saint Laurent. La maison ha desarrollado esta colección sin Hedi – y sin ningún otro diseñador al frente. El equipo creativo de la marca ha hecho una colección manteniendo la misma esencia y espíritu rocker, pero con una clara base antológica. Chaquetas perfecto, teddys y tejanos ultra-ajustados y rotos. Su propuesta de calzado se amplía y los omnipresentes sneakers tampoco faltan en ella.

En Santa Eulalia le invitamos a que se olvide por un momento del frío, y que descubra en primera persona las últimas novedades para la próxima temporada primavera-verano 2017, visitando nuestra tienda en Paseo de Gracia, 93 o entrando en nuestra boutique online www.santaeulalia.com. [:]

¿Cuál es tu look Santa Eulalia?

En Santa Eulalia hemos fusionado las últimas tendencias con nuestro propio estilo. ¿El resultado? Los nuevos looks otoño-invierno 2014-15 para hombre y mujer. No esperes más y échales un vistazo.At Santa Eulalia we’ve fused together the latest trends with our own style. The result? The new autumn-winter 2014-15 looks for men and women. Don’t waste any time and check them out.A Santa Eulalia hem fusionat les últimes tendències amb el nostre propi estil. El resultat? Els nous looks tardor-hivern 2014-15 per a home i dona. No esperis més i fes-los un cop d’ull. Leer más

«No te resistirás a las corbatas de Marinella» «You will never be able to resist the Marinella ties»«No et resistiràs a les corbates de Marinella»

Debo reconocer que cada vez que se me presenta una reunión inesperada en la Ciudad Condal, la sola idea de visitar Santa Eulalia convierte el viaje en algo de lo más excitante; incluso antes de subirme en el AVE.

I must admit that whenever I have an unexpected meeting in Barcelona, just ​​the thought of visiting Santa Eulalia turns the trip into something more exciting; even before I get on the train.

He de reconèixer que cada vegada que se’m presenta una reunió inesperada a la Ciutat Comtal, la sola idea de visitar Santa Eulalia converteix el viatge en alguna cosa d’allò més excitant, fins i tot abans de pujar a l’AVE. Leer más

El regalo más grandeThe greatest giftEl regal més gran

El lujo no se mide en euros, tampoco en tamaño. El lujo se mide en detalles y grandes momentos. En Santa Eulalia lo sabemos. Por ello, esta Navidad, hemos decidido regalarte una cuidada selección de los obsequios más exclusivos (¡por menos de 200 €!) Es un secreto que queremos gritarte al oído.

Luxury is neither measured in euro nor size. Luxury is measured in detail and great moments. At Santa Eulalia we know. So this Christmas, we’ve decided to give you a special selection of the most exclusive gifts (for less than 200 €!) It is a secret that we want to shout out loud.

El luxe no es mesura en euros, tampoc en grandària. El luxe es mesura en detalls i grans moments. A Santa Eulàlia ho sabem. Per això, aquest Nadal, hem decidit regalar-te una acurada sel.lecció dels obsequis més exclusius (per menys de 200 €!) És un secret que volem cridar-te a cau d’orella. Leer más

El dictado de Tom FordThe word of Tom FordEl dictat de Tom Ford

De memoria. Así tienes que recitar con cada uno de tus looks los últimos hits de Tom Ford. Se llevan en el cuello, sobre los hombros y en los pies. No hay cuerpo que se resista al dictado de los accesorios Ford. Y tú no serás la excepción.

By heart. That’s how you, with your look, have to recite each one the latest hits from Tom Ford. Worn around the neck, on your shoulders and on your feet. There is no body that can resist the dictates of the Ford accessories. And you’re not an exception.De memòria. Així has de recitar amb cadascun dels teus looks dels últims hits de Tom Ford. Es porten al coll, sobre les espatlles i en els peus. No hi ha cos que es resisteixi al dictat dels accessoris Ford. I tu no seràs l’excepció. Leer más