El alumno aventajadoThe outstanding pupilL’alumne avantatjat

Paul Andrew se une a la lista de jóvenes diseñadores por los que apuestan las grandes boutiques como Santa Eulalia. Paul Andrew has joined the list of young designers sought after by great boutiques such as Santa Eulalia. Paul Andrew s’afegeix a la llista de joves dissenyadors pels quals aposten les grans boutiques com Santa Eulalia. Leer más