VETEMENTS Y SUS COLABORACIONES VUELVEN A ROMPER ESQUEMAS

[:en]

Once again, Demna Gvasalia and company shake the fashion world. For their spring/summer 2017 collection, that has for the first time been presented in Paris, the peculiar Parisian brand Vetements has collaborated with 18 renowned international brands such as Levi’s, Reebok, Canada Goose, Comme des Garçons, Hanes, Juicy Couture, Manolo Blahnik, Brioni and Dr. Martens, among others.

The general concept of Vetements fashion, as we known, revolves around redesigning traditional pieces, transforming their classic aesthetics and modifying their structure, cut and silhouette to create pieces that go beyond the limits of trends. An example- and one of the most controversial ones- was the T-shirt with the DHL logo, and their transformation of classic Levi’s.

Where was the idea for said collaboration born? According to Gvasalia himself, after producing the iconic jeans in his factories in Italy, he had the feeling that they weren’t 100% authentic. They weren’t 100% Levi’s.

Therefore, with the objective to achieve what he saw as the ideal situation, he contacted each of the brands specialized in the products that he was interested in directly. Reebok for sneakers, Hanes for cotton T-shirts, Dr. Martens for utilitarian footwear, Manolo Blanhik for heels, and of course, Levi’s to continue their legendary jeans. Once the production was finished, the brand itself would be in charge of distribution.

vetements-collab

“The idea was always to take the most iconic product, the most recognized of the brand and put it in the ‘Vetements’ context, whether it was in terms of shape or construction,” says Gvasalia about the garments in the collection.

The result? When they approached Manolo Blanhik and told him that they were basically going to destroy his shoes, he said “well, I love that. Please, destroy them.” With Juicy Couture, they created night dresses based on the pastel-colored famous tracksuits. In the case of Brioni, besides gluing the pieces together rather than the traditional hand sewing, they eliminated the entire ironing process, resulting into an American Brioni that effectively looked like it had come out of the Vetements inventory.

For the brands, as some of them have reported, it has been a challenge, but also an opportunity to work outside their comfort zone, a situation that doesn’t happen often and that the workers have thoroughly enjoyed. This action has completely redefined the concept of “collaboration”. If there is something that Vetements is a specialist in, it is precisely transforming concepts and breaking the mold.[:ca]

Una vegada més, Demna Gvasalia i companyia, han tornat a sacsejar (sacudir) el món de la moda. Per la seva col·lecció primavera/estiu 2017, que per primera vegada s’ha presentat a París, la peculiar firma de moda Vetements, ha col·laborat amb fins a 18 firmes internacionals -i molt conegudes- com Levi’s, Reebok, Canada Goose, Comme des Garçons, Hanes, Juicy Couture, Manolo Blahnik, Brioni, Dr. Martens entre altres, que hi han contribuït amb la firma parisina.
El concepte general de la moda de Vetements, com ja sabem, gira al voltant del redisseny de peces més aviat tardicionals, transformant la seva estètica clàssica i modificant la seva estructura, tall i silueta per crear peces que van més enllà dels límits de les tendències. Un exemple -i un dels més controvertits- va ser la t-shirt amb el logo de DHL, i la seva transformació de clàssics Levi’s.


Però d’on ha sorgit la idea per a aquesta col·laboració? Segons el mateix Gvasalia, després de produir els icònics jeans a les seves fàbriques d’Itàlia, la sensació que tenia després de fabricar-los era que no eren 100% autèntics. No eren 100% Levi’s.
Així que, amb l’objectiu d’arribar al que per a ell era la situació ideal, va contactar directament amb cadascuna de les marques que s’especialitzen en productes que li interessaven al dissenyador. Reebook per sneakers, Hanes per a samarretes de cotó, Dr. Martens per a calçat utilitari, Manolo Blanhik per talons, i per descomptat Levi’s per a continuar els seus mítics texans. Una vegada realitzada la producció. la distribució estaria a càrrec de la mateixa firma creadora.

vetements-collab
«La idea sempre va ser prendre el producte més icònic, el més reconegut de la marca i posar-lo en el context ‘Vetements’, ja fos en termes de forma o de construcció,» diu Gvasalia sobre les peces de roba que formen la col·lecció.
El resultat? Quan es van apropar a Manolo Blanhik i li van dir que bàsicament anaven a destruir les seves sabates, ell li va dir, «bé, però això m’encanta. Si us plau, destruir-los». Amb Juiciy Couture, van crear vestits de nit basats en els seus famosíssims vestits de xandall en tons pastel. I en el cas de Brioni, a més d’engantxar les peces unes amb les altres en lloc del tradicional cosit a mà, van eliminar tot el procès de planxat, resultant en una americana Brioni que, efectivament semblava sortida de l’imaginari de Vetements.


Per les firmes, segons han reportat algunes d’elles mateixes, ha sigut un repte, però també una oportunitat per a treballar fora de la seva zona de confort, situació que no passa molt sovint i que els treballadors de les mateixes han gaudit plenament. Una acció que ha redefinit per complet el concepte de «col·laboració». Però, si hi ha quelcom en el que Vetements és especialista, és justament en transformar conceptes i trencar esquemes.[:es]vetements-collab

Una vez más, Demna Gvasalia y compañía, han vuelto a sacudir el mundo de la moda. Para su colección primavera/verano 2017, que por primera vez se ha presentado en París, la peculiar firma de moda Vetements, ha colaborado con hasta 18 firmas internacionales -y muy conocidas- como Levi’s, Reebok, Canada Goose, Comme des Garçons, Hanes, Juicy Couture, Manolo Blahnik, Brioni, Dr. Martens entre otros, que han contribuido con la firma parisina.

El concepto general de la moda de Vetements, como ya sabemos, gira alrededor del rediseño de piezas más bien tradicionales, transformando su estética clásica y modificando su estructura, corte y silueta para crear piezas que van más allá de los límites de las tendencias. Un ejemplo -y uno de los más controvertidos- fue la t-shirt con el logo de DHL, y su transformación de clásicos Levi’s.

vetements-collab-dhl

Pero, ¿de dónde ha surgido la idea para dicha colaboración? Según el propio Gvasalia, después de producir los icónicos jeans en sus fábricas de Italia, la sensación que tenía después de fabricarlos era que no eran 100% auténticos. No eran 100% Levi’s.

Así que, con el objetivo de llegar a lo que para él era la situación ideal, contactó directamente con cada una de las marcas que se especializan en los productos que le interesaban al diseñador. Reebok para sneakers, Hanes para camisetas de algodón, Dr. Martens para calzado utilitario, Manolo Blanhik para tacones, y por supuesto Levi’s para continuar con sus míticos tejanos. Una vez realizada la producción, la distribución estaría a cargo de la propia firma creadora.

vetements-collab-eastpak

vetements-collab

“La idea siempre fue tomar el producto más icónico, el más reconocido de la marca y ponerlo en el contexto ‘Vetements’, ya fuera en términos de forma o de construcción,“ dice Gvasalia acerca de las prendas que forman la colección.  

¿El resultado? Cuando se acercaron a Manolo Blanhik y le dijeron que básicamente iban a destruir sus zapatos, él dijo, “bueno, pues eso me encanta. Por favor, destruídlos”. Con Juiciy Couture, crearon vestidos de noche basados en sus famosísimos trajes de chándal en tonos pastel. Y en el caso de Brioni, además de pegar las piezas unas con otras en lugar del tradicional cosido a mano, eliminaron todo el proceso de planchado, resultando en una americana Brioni que, efectivamente parecía salida del imaginario de Vetements.

vetements-collab-levis

vetements-reebok-1

Para las firmas, según han reportado algunas ellas mismas, ha sido un reto, pero también una oportunidad para trabajar fuera de su zona de confort, situación que no pasa muy a menudo y que los trabajadores de las mismas han disfrutado plenamente. Una acción que ha redefinido por completo el concepto de “colaboración”. Pero, si hay algo en lo que Vetements es especialista, es justamente en transformar conceptos y romper esquemas.[:]