«J Brand para mí es la personificación del ‘effortless chic'»

[:en]

JBrand_Print_port

For this spring 2017 ad campaign, premium denim brand J Brand Jeans, features the French singer and songwriter, Lou Doillon, shot in London by Boo George and styled by Tabitha Simmons. The campaign focuses on «the girl, the jean and the attitude», representing the emotional, complicated, sensual side of a woman and the fit, silhouette and shape of the jean. Denim becomes fashion and speaks as loud as the clothes she wears them with.

Born into a family of women figures -and muses- such as Jane Birkin and Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon is pure rebelliousness. The youngest daughter of Birkin and French filmmaker Jacques Doillon, she tried her luck first as an actress and model until she gave herself into music.

Lou Doillon shares with us the details of her collaboration with J Brand on her second season as the face of the brand.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

“J Brand, for me, embodies the true effortless chic.»

You worked with J Brand on their Fall campaign, can you tell us what we have to look forward to with the Spring collection?

“I was very glad to work with the team again, we had such a good time in NY the first time, that I was thrilled to meet up again in London for the Spring campaign. The spring collection is timeless and chic. The location, the choice of Boo George and Tabitha Simmons absolutely reflected that. Effortless and cool.”

What piece from the collection will you be wearing most this Spring?

“I love denim shirts, as all must haves, it’s often very hard to find the perfect one, and in this collection…there is more than one! And obviously the denim jeans, so many good cuts!”

What has been your favorite part about working with J Brand on this ad campaign?

“My relation with J Brand has been divine and easy, as all good things should be. The core team is generous, always kind, and know how to come up with new collaborators that share the same work ethic and human relations.”

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

There are so many denim companies out there today. How does J Brand differ from others on the market?

“J Brand, for me, embodies the true effortless chic: a perfect cut, always soft and comfortable, a statement that leaves room to personal style and singularity. It’s connected to trends, and yet, its not running after them…it’s never dated.”

What do you prefer to wear during a performance?

“When I perform, I don’t want to feel restricted, or dressed up. It needs to be like a second skin. Something I forget and yet, absolutely trust. I’m often in jeans, and boots. I’m quite superstitious…so I need to wear something ill be able to run away in, if everything goes horribly wrong… 🙂 I always have some cash in my back pocked to jump in the tube and go in hiding!”

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Growing up, what was your connection with denim and how has it influenced your style today?

“I was born in denim! My family has always been wearing jeans, and thus growing up I used to wear dresses and trouser to rebel!  Now, I guess I’ve grown out of my teenage self and actually love to wear jeans, and jackets! There is something so strong and simple, in the jeans and t-shirt look, one always comes back to it.”

Starting this month and until May 30th, discover J Brand’s pop-up inside our Barcelona boutique featuring the spring 2017 collection, or go to www.santaeulalia.com and shop the latest styles.[:ca]

JBrand_Print_port

Per a aquesta primavera 2017, la marca de ‘denim premium’ J Brand Jeans, presenta a la cantant i autora francesa Lou Doillon com a rostre de la seva campanya més recent. Fotografiada a Londres per Boo George i Tabitha Simmons com a encarregada de l’estilisme, la campanya se centra en «la noia, el texà i l’actitud», representant el costat més emocional, complicat i sensual de la dona; i el tall, la silueta i la forma dels pantalons. El denim es converteix en moda i la seva veu sona tan potent com les peces que ella vesteix.

Nascuda en una família de figures femenines – i muses – com Jane Birkin i Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon és rebel·lia pura. La filla més jove de Birkin i el cineasta francès Jacque Doillon, va provar sort sent model i actriu, fins que va decidir llançar-se a la música, on ha triomfat i està per llançar el seu segon disc.

En aquesta entrevista, l’artista francesa comparteix els detalls de la seva col·laboració amb J Brand en la seva segona temporada com a rostre de la firma.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

Has treballat amb J Brand en la seva campanya de tardor, ¿pots explicar-nos què és el que podem esperar de la col·lecció de primavera?

«Estic molt contenta d’haver treballat amb l’equip una altra vegada, ho hem passat tan bé a NY la primera vegada, que estava encantada de tornar a veure’ns per a la campanya de Primavera. La col·lecció de primavera és atemporal i ‘chic’. La localització, la selecció de Boo George i Tabitha Simmons ho reflecteixen totalment. Senzilla i ‘cool’.

Quina és la peça de la col·lecció que més vas a portar aquesta Primavera?

«M’encanten les camises denim. Com tots els bàsics, és freqüent que costi trobar la peça perfecta, i en aquesta col·lecció … hi ha més d’una! I òbviament els texans, hi ha tants models ideals!»

Quina ha estat la teva part favorita d’haver treballat amb J Brand per a aquesta campanya?

«La meva relació amb J Brand ha estat fàcil i divina, com han de ser totes les coses bones. L’equip és generós, sempre amable i saben com proposar nous col·laboradors que comparteixin la seva mateixa filosofia de treball i de relacions humanes.»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

Hi ha tantes companyies de denim avui dia. Com aconsegueix diferenciar-J Brand de la resta de marques del mercat?

«J Brand, per a mi, és la personificació del veritable effortless chic: tall perfecte, sempre còmodes i de tacte suau, un manifest que deixa espai per l’estil personal i la singularitat. Està connectada a les tendències i, tot i així, no les persegueix … no passen de moda.»

Què acostumes a fer servir durant les teves presentacions?

«Quan actuo, no m’agrada sentir-me limitada, o disfressada. Ha de ser com una segona pell. Usualment porto texans i botes. Sóc bastant supersticiosa … així que necessito portar alguna cosa en el que podria fugir, si tot surt terriblement malament … 🙂 Sempre porto una mica d’efectiu a la butxaca del darrere per pujar-me al metro i amagar-me! »

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Mentre creixies, quin era la teva connexió amb el denim i com ha influenciat el teu estil actual?

«Jo vaig néixer en denim! La meva família sempre ha portat jeans, i mentre creixia solia usar vestits i pantalons per rebel·lar-me! Ara, crec que he passat l’etapa de la meva ‘jo’ adolescent i en realitat m’encanta portar-los! Hi ha alguna cosa en uns texans i una camisa o samarreta que és tan simple i tan fort, que sempre acabes tornant a ells «.

Des d’aquest març fins al 30 de maig, descobreixi el pop-up de J Brand dins de la nostra botiga de Passeig de Gràcia, o entri en www.santaeulalia.com i feu-vos amb els seus estils més recents.[:es]

JBrand_Print_port

Para esta primavera 2017, la marca de ‘denim premium’ J Brand Jeans, presenta a la cantante y autora francesa Lou Doillon como rostro de su más reciente campaña. Fotografiada en Londres por Boo George y Tabitha Simmons como encargada del estilismo, la campaña se centra en «la chica, el tejano y la actitud», representando el lado más emocional, complicado y sensual de la mujer; y el corte, la silueta y la forma de los pantalones. El denim se convierte en moda y su voz suena tan potente como las prendas que ella viste.

Nacida en una familia de figuras femeninas – y musas – como Jane Birkin y Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon es rebeldía pura. La hija más joven de Birkin y el cineasta francés Jacque Doillon, probó suerte siendo modelo y actriz, hasta que decidió lanzarse a la música, donde ha triunfado y está por lanzar su segundo disco.

En esta entrevista, la artista francesa comparte los detalles de su colaboración con J Brand en su segunda temporada como rostro de la firma.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

Has trabajado con J Brand en su campaña de otoño, ¿puedes contarnos qué es lo que podemos esperar de la colección de primavera?

«Estoy muy contenta de haber trabajado con el equipo otra vez, lo hemos pasado tan bien en NY la primera vez, que estaba encantada de volver a vernos para la campaña de Primavera. La colección de primavera es atemporal y ‘chic’. La localización, la selección de Boo George y Tabitha Simmons lo reflejan totalmente. Sencilla y ‘cool’.

¿Cual es la pieza de la colección que más vas a llevar esta Primavera?

«Me encantan las camisas denim, como todos los básicos, es frecuente que cueste encontrar la pieza perfecta, y en esta colección… ¡hay más de una! Y obviamente los tejanos, hay tantos modelos ideales!»

¿Cuál ha sido tu parte favorita de haber trabajado con J Brand para esta campaña?

«Mi relación con J Brand ha sido fácil y divina, como deben ser todas las cosas buenas. El equipo es generoso, siempre amable y saben como proponer nuevos colaboradores que compartan su misma filosofía de trabajo y de relaciones humanas.»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

Hay tantas compañías de denim hoy en día. ¿Cómo logra diferenciarse J Brand del resto de marcas del mercado?

«J Brand, para mí, es la personificación del verdadero effortless chic: corte perfecto, siempre cómodos y de tacto suave, un manifiesto que deja espacio para el estilo personal y la singularidad. Está conectada a las tendencias y, aún así, no las persigue… no pasan de moda.»

¿Qué sueles usar durante tus presentaciones?

«Cuando actúo, no me gusta sentirme limitada, o disfrazada. Tiene que ser como una segunda piel. Algo que se me pueda olvidar pero en lo que confío totalmente. Usualmente llevo jeans y botas. Soy bastante supersticiosa… así que necesito llevar algo en lo que podría huir, si todo sale terriblemente mal… 🙂 Siempre llevo algo de efectivo en mi bolsillo trasero para subirme al metro y esconderme!»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Mientras crecías, ¿cuál era tu conexión con el denim y cómo ha influenciado tu estilo actual?

«Yo nací en denim! Mi familia siempre ha llevado jeans, y mientras crecía solía usar vestidos y pantalón para rebelarme! Ahora, creo que he pasado la etapa de mi ‘yo’ adolescente y en realidad me encanta llevarlos! Hay algo en unos jeans y una camisa o camiseta que es tan simple y tan fuerte, que siempre terminas regresando a ellos».

Desde este marzo hasta Mayo 30, descubra el pop-up de la firma J Brand dentro de nuestra tienda de Paseo de Gracia, o entre en www.santaeulalia.com y hágase con sus estilos más recientes.[:]

J Brand, el denim con personalidad

[:en]Santa Eulalia is the venue for the new Californian J Brand collection in its women’s pop-up. In this collection, the firm clearly shows that no single cut dominates the denim world this season.

Skinny, baggy boyfriend, cropped flare, culotte… At Santa Eulalia, discover a wealth of styles to look your very best this season with J Brand.
[:ca]Santa Eulalia acull la nova col•lecció de la californiana J Brand al seu pop-up de dona. Una col·lecció on la firma demostra que aquesta temporada no hi ha un sol tall que regni al món del denim.

Skinny, baggy boyfriend, cropped flare, culotte… Descobreixi a Santa Eulalia els múltiples talls amb els quals encertar aquesta temporada de la mà de J Brand.
[:ru]Санта Эулалия представляет новую коллекцию калифорнийского бренда J Brand в пространстве pop-up женской части. В этой коллекции фирма доказывает, что в мире джинсовой одежды существует множество покроев.

Джинсы скинни, бойфренды, укороченные расклешенные, кюлоты… Откройте для себя в Санта Эулалии фасоны денима, – отличное решение для сезона, которое вам предоставляет J Brand.
[:es]Santa Eulalia acoge la nueva colección de la californiana J Brand en su pop-up de mujer. Una colección donde la firma demuestra que esta temporada no hay un solo corte que reine en el mundo del denim.

Skinny, baggy boyfriend, cropped flare, culotte… Descubra en Santa Eulalia los múltiples cortes con los que acertar esta temporada de la mano de J Brand.
[:]

La sastrería de siempre como nunca

[:en]The denim universe reinvents itself constantly by the hand of brands such as The Concrete Company Madrid, mecca for the nonconformists that go to their atelier to order garments made-to-measure with natural fabrics with methods and machines from the 50s.

Santa Eulalia presented the tailored jackets inspired by the classic motorbike world that The Concrete Company Madrid has made in collaboration with Valtoron (Madrid) and El Solitario Motor Co. (Galicia) in a new pop-up.

Get to know Fernando García de la Calera, designer of The Concrete, in this interview.[:ca]L’univers denim es reinventa contínuament de la mà de firmes com The Concrete Company Madrid, meca de clients inconformistes que acudeixen al seu taller per encarregar peces a mida elaborades en teixits naturals amb mètodes i màquines originàries dels anys cinquanta.

Santa Eulalia va presentar a un nou pop-up les jaquetes a mida inspirades al món de les motos clàssiques que The Concrete Company Madrid ha confeccionat en col•laboració amb Valtoron (Madrid) i El Solitario Motor Co. (Galícia).

Conegui Fernando García de la Calera, dissenyador de The Concrete, en aquesta entrevista.
[:es]El universo denim se reinventa una y otra vez de la mano de firmas como The Concrete Company Madrid, meca de clientes inconformistas que acuden a su taller para encargar prendas a medida elaboradas en tejidos naturales con métodos y máquinas originarias de los años cincuenta.

Santa Eulalia presentó en un nuevo pop-up las chaquetas a medida inspiradas en el mundo de las motos clásicas que The Concrete Company Madrid ha confeccionado en colaboración con Valtoron (Madrid) y El Solitario Motor Co. (Galicia).

Conozca a Fernando García de la Calera, diseñador de The Concrete, en esta entrevista.[:]

Paloma Barceló: calzado lleno de diseño y tradición

[:en]Santa Eulalia presented a new pop-up dedicated to the designs of this 100% made-in-Spain firm led by Paloma Barceló, born into the Barceló family in the 1960s.

Paloma Barceló seeks her inspiration in the most deeply rooted Spanish traditions. Totally handmade products using the best natural materials and with particular attention paid to the design and handiwork.
[:ca]Santa Eulalia va presentar un nou pop-up dedicat als dissenys de la històrica firma 100% made in Spain Paloma Barceló, nascuda al si de la família Barceló a la dècada dels 60.

La inspiració de Paloma Barceló es troba a la més arrelada tradició espanyola. Una elaboració totalment artesanal, amb els millors materials naturals i un especial enfocament al disseny i la manualitat.
[:ru]Санта Эулалия представляет новое пространстве pop-up, посвященное дизайну исторической фирмы 100% made in Spain Паломы Барсело, родившейся в семье Барсело в 60-ых годах.

Палома Барсело черпает свое вдохновение в наиболее коренной традиции Испании. Предметы ее коллекции полностью выполнены вручную из наилучших природных материалов, с особым акцентом на дизайн и ручную работу.
[:es]Santa Eulalia presentó un nuevo pop-up dedicado a los diseños de la histórica firma 100% made in Spain Paloma Barceló, nacida en el seno de la familia Barceló en la década de los 60.

La inspiración de Paloma Barceló se encuentra en la más arraigada tradición española. Una elaboración totalmente artesanal, con los mejores materiales naturales y un especial enfoque en el diseño y la manualidad.
[:]

SANTA EULALIA EN EL SIGLO XX

[:en]hist-image-21

Social and cultural changes in the 20th century had a great impact on the fashion industry. Paris, with its powerful influence in this industry, experienced an unprecedented peak where designers such as Poiret, Patou, Molyneux, Chanel, Lanvin, Lelong, Callot Soeurs y Vionnet led a movement of the explosion of creativity, innovation and changes in the trends and the style that reigned in that era.

hist-image-6

Furthermore, the invention of film, the growing influence of Hollywood, the artistic movements and the cultural and economic impact of war, as well as the rise in consumerism originated a rise in the marketing of fashion.

A new way to sell fashion

It was due to these sociocultural changes that the industry looked for new formulas to present and sell fashion. It was this decades that the first fashion shows started with Paris as the pioneer. In Barcelona, Santa Eulalia led this movement, presenting its first fashion show in 1926, an initiative of the talented Pedro Formosa, creative direction of the brand until 1970. Due to the great success of this first show, they continued to take place, although under strict personal invitations.

Between 1927 and 1934 Santa Eulalia stands out because of its innovative and attractive creativity in publicity. The renowned artists José Luis Rey and Henry Ballesteros were in charge of creating the advertising posters for each season. Their style followed the artistic and aesthetic movement of the time, with Bauhaus leading the discipline of design from Berlin, but also had clear influences of Art Deco and De Stijl with a simple geometric graphic design.

Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.01.42 Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.02.11

The second half of the 30s was characterized by the situation taking place in the country. During the Civil War the company was collectivized, renamed ‘Santeulalia’ and forced to focus its activity in fabricating uniforms for military officials. The existence of Santa Eulalia was questioned by an article in a local newspaper that criticized the usefulness of a high fashion company in the new republican society.

hist-image-17

The following decades were characterized by success and consolidation for Santa Eulalia. In the beginning of 1940 high fashion as well as the sale of fabrics and accessories was moved to the building in Passeig de Gràcia, 60. The inauguration of this new and majestic premise had to be postponed because of the death of Alfonso XIII in Rome.

Changes and new generations

The tradition of women fashion shows still stands, and some days after the inauguration of the new building the first show of the prestigious Spanish Cooperative of High Fashion takes place in the dome of the Coliseo theater, with Santa Eulalia as one of the participants. In 1944 and after 100 years, the store in Place de la Boqueria shuts its doors and the tailor shop and men accessories are moved to Paseo de Gracia, 93, where the boutique is currently located.

795_09_001

In 1951 the third generation takes the reigns of the business, and it’s the turn of Lorenzo Sans Roig. The 50s were a period of growth, with an expansion in the sucursal in Paseo de Gracia 60, more than 750 employees, a new opening in St. Andreu de Llavaneres and, taking advantage of the peak in nautical sports in the country, a new section dedicated to this theme is opened. The participation of the store in the Salón Naútico de Barcelona became a tradition until the 80s.

hist-image-20 hist-image-24

In the late 60s, specifically in 1968, Santa Eulalia adapts to the market’s demand launching its first prêt-à-porter collection, under the direction of Jorge Olesti following the trends seen in Paris and London. The high fashion line continues under the creative direction of Pedro Formosa. Santa Eulalia continues growing with a new commercial establishment in what then was the center of luxury fashion of Barcelona, Av. Pau Casals 8. In this period Lorenzo Sans passes away unexpectedly and his 22 year old son, Luis Sans, succeeds him in the direction. Somehow history- what happened in 1917- repeats itself.

The 20th century ends and so does an era for Santa Eulalia, since in 1995 the last high fashion show takes place and the prêt-à-porter is moved to Ferràn Agulló, 12. One more century is over, and Santa Eulalia is ready to front the XXI century consolidated as a reference of luxury fashion in Barcelona.[:ca]hist-image-21

Els canvis en el segle XX tant socials com culturals, van tenir un fort impacte en la indústria de la moda. París, amb la seva gran influència en aquesta indústria, vivia un auge sense precedents amb dissenyadors com Poiret, Patou, Molyneux, Chanel, Lanvin, Lelong, Callot Soeurs i Vionnet liderant un moviment d’explosió de la creativitat, d’innovació i de canvis en les tendències i l’estil que imperava en aquesta dècada.

hist-image-6

D’altra banda, la invenció de la pel·lícula, la influència cada vegada més gran de Hollywood; els moviments artístics i l’impacte cultural i adquisitiu de la guerra, així com un ascens en el consumisme van originar un augment en el màrqueting de la moda.

Una nova forma de vendre moda

Va ser a causa d’aquests canvis socioculturals que la mateixa indústria va buscar noves fórmules per presentar -i vendre- la moda. I va ser en aquesta dècada també, que les primeres desfilades de moda es van començar a dur a terme sent París el pioner en fer-ho. A Barcelona, Santa Eulalia va liderar aquest moviment, i el 1926 presenta el seu primer desfilada, iniciativa del talentós Pere Formosa, director creatiu de la casa fins 1970. A causa del gran èxit d’aquest primera desfilada, en anys posteriors es van seguir realitzant, això sí, sota estricta invitació personal.

Entre 1927 i 1934 Santa Eulalia es destaca també per la seva innovadora i atractiva creativitat publicitària. Els coneguts artistes José Luis Rei i Henry Ballesteros es van encarregar de crear els cartells publicitaris per a cada temporada. L’estil dels els mateixos seguia el moviment artístic i estètic de l’època, amb la Bauhaus liderant la disciplina del disseny des de Berlín, així com clares influències de l’Art Déco i el De Stijl amb composicions en les quals destacava un disseny gràfic d’estil més despullat i geomètric.

Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.01.42 Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.02.11

La segona meitat de la dècada dels anys 30s va ser caracteritzada per la situació que vivia el país. Durant la Guerra Civil l’empresa va ser col·lectivitzada, i va passar a denominar-se ‘Santeulalia’, veient-se obligada a centrar la seva activitat en la fabricació d’uniformes militars per oficials. L’existència de Santa Eulàlia va arribar a ser qüestionada per a un article en un diari local en el qual es criticava la utilitat d’una empresa dedicada a l’Alta Costura a la nova societat republicana.

hist-image-17

Les següents dècades van ser especialment fructíferes, d’èxit i consolidació per a Santa Eulalia. A principis de 1940 es trasllada l’Alta Costura així com la venda de teixits i complements a l’edifici de Passeig de Gràcia, 60. Un establiment nou i majestuós, encara que la inauguració d’aquesta espectacular botiga ha de ser retardada per la mort d’Alfons XIII a Roma.

Canvis i noves generacions

La tradició de les desfilades de moda de dona segueix en peu, i alguns dies després de la inauguració del nou establiment té lloc la primera desfilada de la prestigiosa cooperativa Espanyola d’Alta Costura a la cúpula del teatre Coliseu, sent Santa Eulàlia una de les cases participants. El 1944 i després de 100 anys, la botiga de Pla de la Boqueria tanca les seves portes i la sastreria, camiseria a mida, així com els complements de home són traslladats a Passeig de Gràcia, 93, on actualment es troba la boutique.

795_09_001

El 1951 una generació més, la tercera, pren les regnes del negoci, i aquest cop és el torn de Lorenzo Sans Roig. Els anys 50s van ser de creixement, amb una ampliació a la seu de Passeig de Gràcia 60, més de 750 empleats, una nova obertura a St. Andreu de Llavaneres i, aprofitant l’auge dels esports nàutics al país, obre una nova secció dedicada a aquesta temàtica. La participació de la botiga al Saló Nàutic de Barcelona es va convertir en una tradició fins a la dècada dels 80.

hist-image-20 hist-image-24

A la fi dels anys 60, concretament el 1968, Santa Eulalia dóna el salt cap al que el mercat demanda, i llança la seva primera col·lecció prêt-à-porter, sota la direcció de Jorge Olesti i seguint les tendències que es veien a París i Londres. La col·lecció d’alta costura continua sota la direcció creativa de Pere Formosa. Mentre que Santa Eulalia seguia creixent, amb un nou establiment, centre barceloní de la moda de luxe, Av. Pau Casals, 8. És en aquesta època en la qual passa una cosa inesperada: Llorenç Sans mor de manera sobtada i el seu fill, Luis Sans amb tot just 22 anys li passa a la direcció. D’alguna manera la història -el passat en 1917- es repeteix.

El pas pel segle XX acaba i també una etapa de Santa Eulalia ho fa, ja que en 1995 se celebra l’última desfilada d’Alta Costura de la casa i el prêt-à-porter es trasllada a Ferràn Agulló, 12. Acaba un segle més , i ja consolidada com un referent de la moda de luxe Barcelonès, Santa Eulàlia està a punt per afrontar el segle XXI.[:es]hist-image-21

Los cambios en el siglo XX tanto sociales como culturales, tuvieron un fuerte impacto en la industria de la moda. París, con su gran influencia en esta industria, vivía un auge sin precedentes con diseñadores como Poiret, Patou, Molyneux, Chanel, Lanvin, Lelong, Callot Soeurs y Vionnet liderando un movimiento de explosión de la creatividad, de innovación y de cambios en las tendencias y el estilo que imperaba en esa década.

hist-image-6

Por otra parte, la invención de la película, la influencia cada vez mayor de Hollywood; los movimientos artísticos y el impacto cultural y adquisitivo de la guerra, así como un ascenso en el consumismo originaron un aumento en la mercadotecnia de la moda.

Una nueva forma de vender moda

Fue a causa de estos cambios socioculturales que la misma industria buscó nuevas fórmulas para presentar -y vender- la moda. Y fue en esta década también, que los primeros desfiles de moda se empezaron a llevar a cabo siendo París el pionero en hacerlo. En Barcelona, Santa Eulalia lideró este movimiento, y en 1926 presenta su primer desfile, iniciativa del talentoso Pedro Formosa, director creativo de la casa hasta 1970. Debido al gran éxito de este primer desfile, en años posteriores se siguieron realizando, eso sí, bajo estricta invitación personal.

Entre 1927 y 1934 Santa Eulalia se destaca también por su innovadora y atractiva creatividad publicitaria. Los conocidos artistas José Luis Rey y Henry Ballesteros se encargaron de crear los carteles publicitarios para cada temporada. El estilo de los los mismos seguía el movimiento artístico y estético de la época, con la Bauhaus liderando la disciplina del diseño desde Berlín, así como claras influencias del Art Déco y el De Stijl con composiciones en las cuales destacaba un diseño gráfico de estilo más despojado y geométrico.

Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.01.42 Captura de pantalla 2017-03-28 a las 0.02.11

La segunda mitad de la década de los años 30s fue caracterizada por la situación que vivía el país. Durante la Guerra Civil la empresa fue colectivizada, y pasó a denominarse ‘Santeulalia’, viéndose obligada a centrar su actividad en la fabricación de uniformes militares para oficiales. La existencia de Santa Eulalia llegó a ser cuestionada por en un artículo en un periódico local en el cual se criticaba la utilidad de una empresa dedicada a la Alta Costura en la nueva sociedad republicana.

hist-image-17

Las siguientes décadas fueron especialmente fructíferas, de éxito y consolidación para Santa Eulalia. A principios de 1940 se traslada la Alta Costura así como la venta de tejidos y complementos al edificio de Passeig de Gràcia, 60. Un establecimiento nuevo y majestuoso, aunque la inauguración de esta espectacular tienda tiene que ser retrasada por el fallecimiento de Alfonso XIII en Roma.

Cambios y nuevas generaciones

La tradición de los desfiles de moda de mujer sigue en pie, y algunos días después de la inauguración del nuevo establecimiento tiene lugar el primer desfile de la prestigiosa cooperativa Española de Alta Costura en la cúpula del teatro Coliseo, siendo Santa Eulalia una de las casas participantes. En 1944 y después de 100 años, la tienda de Pla de la Boqueria cierra sus puertas y la sastrería, camisería a medida, así como los complementos de hombre son trasladados a Paseo de Gracia, 93, donde actualmente se encuentra la boutique.

795_09_001

En 1951 una generación más, la tercera, toma las riendas del negocio, y esta vez es el turno de Lorenzo Sans Roig. Los años 50s fueron de crecimiento, con una ampliación en la sede de Paseo de Gracia 60, más de 750 empleados, una nueva apertura en St. Andreu de Llavaneres y, aprovechando el auge de los deportes náuticos en el país, abre una nueva sección dedicada a esta temática. La participación de la tienda en el Salón Naútico de Barcelona se convirtió en una tradición hasta la década de los 80.

hist-image-20 hist-image-24

A finales de los años 60, concretamente en 1968, Santa Eulalia da el salto hacia lo que el mercado demanda, y lanza su primera colección prêt-à-porter, bajo la dirección de Jorge Olesti y siguiendo también las tendencias que se veían en París y Londres. La colección de alta costura continúa bajo la dirección creativa de Pedro Formosa. Mientras que Santa Eulalia seguía creciendo, con un nuevo establecimiento en el que entonces era el centro barcelonés de la moda de lujo, Av. Pau Casals, 8. Es en esta época en la que pasa algo inesperado: Lorenzo Sans fallece de manera repentina y su hijo, Luis Sans con apenas 22 años le sucede en la dirección. De alguna manera la historia -lo ocurrido en 1917- se repite.

El paso por el siglo XX termina y también una etapa de Santa Eulalia lo hace, pues en 1995 se celebra el último desfile de Alta Costura de la casa y el prêt-à-porter se traslada a Ferràn Agulló, 12. Termina un siglo más, y ya consolidada como un referente de la moda de lujo Barcelonés, Santa Eulalia está lista para afrontar el siglo XXI.[:]

The Concrete: sastrería denim con espíritu motociclista

[:en]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

Man’s fashion is experiencing a change. The existence- and growth- of a public that worries more about the quality of the products they acquire has allowed the birth of brands that cover those new necessities.

We have had the opportunity to talk to Fernando García de la Calera, designer of The Concrete, a Madrid-based brand expert in denim tailoring that since this month will be available in Santa Eulalia in one of our most recent pop-ups.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

The incomparable quality of the fabrics that García de la Calera produces his designs with is one of the greatest appeals of the brand, giving special attention to detail and offering a high-quality product to his clients. The personalization of his garments allows the creation of exclusive pieces, providing that much desired distinction. Santa Eulalia is the anteroom where The Concrete presents itself before embarking on a quest to travel the world and try new markets.

How was the idea for this new denim tailoring concept born?

It’s an evolution of my work. I began the brand in 2007, when I was only 24 and I was concerned with designing garments adapted to my skateboard focused lifestyle, trying to cover a necessity. Jeans were the garment to wear every day: comfortable, tough and stylish.

Because of my personal desire for exploring and obtaining knowledge and control of the garments, designing wasn’t enough for me. I reconciled work with learning classic tailoring in 2009 and 2010, which lead me to open my store in the center of Madrid with the concept of «rugged tailoring», where traditional technique and custom-made work met fabrics, usually associated with workwear, of cotton, wool or linen, like Japanese denim, American chambray, or mixes of cotton and English wool.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

What do you think are the strengths of a brand or project like yours?

I think man’s fashion has seen a boom in the past few years, but usually repeats past concepts without innovating. I envision a elegant way of dressing (the elegance is provided by the quality of the fabrics and manufacture) but natural, without needing to wear a classic cool wool suit, mixing contradicting fabrics and concepts. What is hard is not to fall into extravagance and maintain a good design according to the era we live in.

How do you manage to make a collection based on a fabric as basic as denim such a success? 

This collection is precisely about covering necessities in a aesthetic and modern way, rejecting the remains of the establishment that seem unmovable pillars but they are not. We accept changes slowly when the right time comes.

Your pieces are made with care, quality and the best natural fabrics, do you think artisanal work is now more valued that before?

There is clearly a sector committed to a functional design that adapts to his lifestyle more than what a campaign has sold him, that pays more for the quality of the fabric and manufacture. I think that men now feel more self confident and try to show their personality with their style, trying to wear durable garments, rather that a passing low quality trend. Each custom-made piece a long term investment that transmits the satisfaction and pride of the tailor, sometimes taking him to the position of an artist. It gives importance to the signature hidden behind the lapel of who made it before the visible signature of who solely put a marketing concept on the table.

What is the concept behind the The Concrete pop-up for Santa Eulalia?

As I always say, I design thinking of my own necessities, very often aesthetic, but necessities. After acquiring my own Harley Davidson, I realized that making functional motorbike jackets as well as aesthetic was a good choice. The fabrics are artisanal, some Italian and some Spanish. The Italian fabrics are from a Milan-based family industry named Candiani that currently makes the best denim fabric in the world, that assure a very good aging. Other fabrics are dead stock from old Spanish factories such as Hilaturas San Antonio (País Vasco)  who were dedicated to workwear. That way, durability and exclusivity are assured at the same time.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Las prendas están hechas artesanalmente por mí y por un equipo reducido de costureras. Los detalles de apliques metálicos están hechos por la fundición artesanal de Valtorón, donde además de trabajos para conocidos escultores realizan estas preciosas motos de manera totalmente artesanal.

The garments are artisan ally made by me and by a small team of tailors. The metallic details are made by the Valtorón artisanal foundry, where besides work for famous sculptors they made these beautiful motorbikes.

To conclude, could you tell us something about your future projects?

After five years of working in my tailor shop in Madrid, tailoring exclusively for each client, and in that eagerness to explore, Santa Eulalia is the starting point to show my designs outside the national territory. I also have the intention of starting a series of Trunk Shows in collaboration with stores and showrooms all over the world, as well as taking advantage of these trips to continue looking for artisanal, exclusive, different and functional fabrics.

Find this new pop-up, that presents the unique The Concrete designs, available until April 4 in our boutique in Paseo de Gracia, 93.[:ca]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

La moda masculina està vivint un canvi. L’existència -i creixement- d’un públic que es preocupa cada vegada més per la qualitat de les peces que adquireix, ha permès el naixement de marques que ofereixin cobrir aquestes noves necessitats.

Hem tingut l’oportunitat de parlar amb Fernando García de la Calera, dissenyador de The Concrete, marca madrilenya experta en sastreria denim i que a partir d’aquest mes estarà disponible a Santa Eulàlia a un dels nostres més recents elements emergents.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

La qualitat inigualable dels teixits amb què García de la Calera elabora els seus dissenys és un dels majors reclams de la marca, posant especial atenció als detalls i a oferir un producte de qualitat única als seus clients. La personalització de les seves peces permet crear dissenys exclusius, aportant aquesta tan desitjada diferenciació. Amb una bona sensació sobre el futur, Santa Eulalia és l’avantsala en la qual The Concrete es presenta abans d’aventurar-se a recórrer el món i provar nous mercats.

Com sorgeix la idea d’aquest nou concepte de sastreria denim que és The Concrete?

És una evolució del meu treball. Vaig començar amb la marca en 2007, amb tan sols 24 anys i les meves inquietuds eren dissenyar roba adaptada al meu estil de vida enfocat en el skateboard, tractant de cobrir una necessitat, on els texans eren la peça a portar tots els dies, còmoda resistent i amb estil.

En el meu afany personal per explorar i obtenir coneixement i control sobre les peces, no en tenia prou amb dissenyar. Vaig compaginar la feina amb l’aprenentatge de sastreria clàssica en 2009 i 2010, el que em va portar de manera orgànica a obrir la meva botiga al centre de Madrid amb el concepte de «Rugged tailoring» o sastreria informal, on la tècnica tradicional i el treball a mesura s’unien amb teixits, normalment associats al Workwear, de cotó, llana o lli, com el denim japonès, chambray americà, o barreges de cotó i llana d’Anglaterra.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

Quins creu que són els punts forts d’una marca o un projecte com el seu?

Crec que la moda masculina ha tingut un boom en els últims anys, però sol reiterar en conceptes passats gairebé sense innovar. És ara on veig un acostament cap a una forma de vestir elegant (l’elegància la dóna també la qualitat de teixits i confecció), però més natural, sense necessitat d’anar de vestit clàssic de llana freda, barrejant teixits i conceptes d’extrems oposats. El difícil és no caure en l’extravagància i mantenir un bon disseny d’acord a l’època que ens toca viure.

Com s’aconsegueix que una col·lecció basada en un teixit tan bàsic com el denim es pugui convertir en tot un èxit?

Precisament es tracta de cobrir necessitats d’una manera estètica i actual, obviant moltes vegades reminiscències que semblen pilars inamovibles, però que no és així. Passa que els canvis els acceptem a poc a poc i al seu degut moment.

Les seves peces estan fetes amb molta cura, qualitat i els millors materials naturals Considera que el treball artesà està més ben valorat ara que abans?

Clarament hi ha un sector molt avorrit del boom de la marca i el logotip; conscienciat amb un disseny funcional i que s’adapta al seu estil de vida més que al que li han venut en una campanya publicitària, pagant més per la qualitat d’un teixit o de la confecció. Crec que l’home ara se sent més segur i tracta de marcar la seva personalitat amb el seu estilisme, tractant que les peces que porti siguin duradores, més que una moda passatgera i de poca qualitat. Cada peça feta artesanalment és una inversió a llarg termini i que, com abans, se sent la satisfacció i l’orgull de la mà d’obra del sastre, de vegades portant-ho a la posició d’artista. Així se li dóna importància a la marca oculta darrere la solapa de qui ho ha fet, abans de la signatura visible de qui tan sols va posar un concepte de màrqueting sobre la taula.

Quin és el concepte que hi ha darrere de la Pop Up de The Concrete per a Santa Eulalia?

Com dic sempre, disseny pensant en necessitats, moltes vegades estètiques, però necessitats. Després d’adquirir la meva pròpia Harley Davidson, em vaig adonar que fer jaquetes de moto funcionals alhora que estètiques era tot un encert. Els teixits són artesanals, alguns italians i altres trobats a Espanya. Els teixits italians són d’una indústria familiar de Milà anomenada Candiani que ara fa els millors teixits denim del món, i que asseguren un envelliment molt bo.

Como digo siempre, diseño pensando en necesidades, muchas veces estéticas, pero necesidades. Tras adquirir mi propia Harley Davidson, me di cuenta que hacer chaquetas de moto funcionales a la vez que estéticas era todo un acierto. Los tejidos son artesanales, algunos italianos y otros encontrados en España. Los tejidos italianos son de una industria familiar de Milán llamada Candiani que ahora hace los mejores tejidos denim del mundo, y que aseguran un envejecimiento muy bueno. Altres teixits són dead stock d’antics fabricants espanyols com ‘Hilaturas San Antonio’ (País Basc) que es dedicaven a la roba de treball. Així s’assegura la durabilitat i l’exclusivitat al mateix temps.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Les peces estan fetes artesanalment per mi i per un equip reduït de cosidores. Els detalls de aplics metàl·lics estan fets per la fosa artesanal de Valtorón, on a més de treballs per coneguts escultors realitzen aquestes precioses motos de manera totalment artesanal.

I per acabar, ens podria explicar alguna cosa sobre els seus projectes futurs?

Després de cinc anys treballant al meu taller de sastreria de Madrid, exclusivament a mida dels clients, i en aquest afany que comentava al principi de voler explorar, Santa Eulalia és el punt de partida per mostrar els meus dissenys fora del territori nacional. També començo una sèrie de Trunk Shows en col·laboració amb botigues i showrooms de tot el món, així com la intenció d’aprofitar aquests viatges per seguir buscant teixits artesanals, exclusius, diferents i funcionals.

Descobreixi aquest nou pop-up, que presenta els dissenys únics de The Concrete, disponible fins al 4 d’abril a la nostra botiga de Passeig de Gràcia, 93[:es]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

La moda masculina está viviendo un cambio. La existencia -y crecimiento- de un público que se preocupa cada vez más por la calidad de las prendas que adquiere, ha permitido el nacimiento de marcas que ofrezcan cubrir esas nuevas necesidades. 

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Fernando García de la Calera, diseñador de The Concrete, firma madrileña experta en sastrería denim y que a partir de este mes estará disponible en Santa Eulalia en uno de nuestros más recientes pop-ups.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

La calidad inigualable de los tejidos con los que García de la Calera elabora sus diseños es uno de los mayores reclamos de la marca, poniendo especial atención a los detalles y a ofrecer un producto de calidad única a sus clientes. La personalización de sus prendas permite crear prendas exclusivas, aportando esa tan deseada diferenciación. Con una buena sensación sobre el futuro, Santa Eulalia es la antesala en la que The Concrete se presenta antes de aventurarse a recorrer el mundo y probar nuevos mercados.

¿Cómo surge la idea de este nuevo concepto de sastrería denim que es The Concrete?

Es una evolución de mi trabajo. Empecé con la marca en 2007, con tan solo 24 años y mis inquietudes eran diseñar prendas adaptadas a mi estilo de vida enfocado en el skateboard, tratando de cubrir una necesidad, donde el vaquero era la prenda a llevar todos los días, cómoda resistente y con estilo.

En mi afán personal por explorar y obtener conocimiento y control sobre las prendas, no me bastaba con diseñar. Compaginé el trabajo con el aprendizaje de sastrería clásica en 2009 y 2010, lo que me llevó de manera orgánica a abrir mi tienda en el centro de Madrid con el concepto de “Rugged tailoring” o sastrería informal, donde la técnica tradicional y el trabajo a medida se unían con tejidos, normalmente asociados al Workwear, de algodón, lana o lino, como el denim japonés, chambray americano, o mezclas de algodón y lana de Inglaterra.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de una marca o un proyecto como el suyo?

Creo que la moda masculina ha tenido un boom en los últimos años, pero suele reiterar en conceptos pasados sin apenas innovar. Es ahora donde veo acercamiento hacia una forma de vestir elegante, (la elegancia la da también la calidad de tejidos y confección), pero más natural, sin necesidad de ir de traje clásico de lana fría, mezclando tejidos y conceptos de extremos opuestos. Lo difícil es no caer en la extravagancia y mantener un buen diseño acorde a la época que nos toca vivir.

¿Cómo consigue que una colección basada en un tejido tan básico como el denim se pueda convertir en todo un éxito?

 Precisamente se trata de cubrir necesidades de una manera estética y actual, obviando muchas veces reminiscencias de lo establecido y que parecen pilares inamovibles pero que no es así. Pasa que los cambios los aceptamos poco a poco y en su debido momento.

Sus piezas están hechas como mucho mimo, calidad y los mejores materiales naturales ¿Considera que el trabajo artesano está mejor valorado ahora que antes?

 Claramente hay un sector muy aburrido del boom de la marca y el logotipo, y concienciado con un diseño funcional y que se adapta a su estilo de vida más que al que le han vendido en una campaña, pagando ahora más por la calidad de un tejido o de la confección. Creo que el hombre ahora se siente más seguro y trata de marcar su personalidad con su estilismo, tratando de que las prendas que lleve sean duraderas, más que una moda pasajera y de poca calidad. Cada pieza hecha artesanalmente es una inversión a largo plazo y que, como antes, se siente la satisfacción y el orgullo de la mano de obra del sastre, a veces llevándolo a la posición de artista, y se le da importancia a la firma oculta tras la solapa de quien lo ha hecho antes de la firma visible de quien tan solo puso un concepto de marketing sobre la mesa.

¿Cuál es el concepto que hay detrás de la Pop Up de The Concrete para Santa Eulalia?

Como digo siempre, diseño pensando en necesidades, muchas veces estéticas, pero necesidades. Tras adquirir mi propia Harley Davidson, me di cuenta que hacer chaquetas de moto funcionales a la vez que estéticas era todo un acierto. Los tejidos son artesanales, algunos italianos y otros encontrados en España. Los tejidos italianos son de una industria familiar de Milán llamada Candiani que ahora hace los mejores tejidos denim del mundo, y que aseguran un envejecimiento muy bueno. Otros tejidos son dead stock de antiguos fabricantes españoles como Hilaturas San Antonio (Pais Vasco) que se dedicaban a la ropa de trabajo. Así se asegura la durabilidad y la exclusividad al mismo tiempo.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Las prendas están hechas artesanalmente por mí y por un equipo reducido de costureras. Los detalles de apliques metálicos están hechos por la fundición artesanal de Valtorón, donde además de trabajos para conocidos escultores realizan estas preciosas motos de manera totalmente artesanal.

Y para finalizar, ¿nos podría contar algo sobre sus proyectos futuros?

Tras cinco años trabajando en mi taller de sastrería de Madrid, exclusivamente a medida de los clientes, y en ese afán que comentaba al principio de querer explorar, Santa Eulalia es el punto de partida para mostrar mis diseños fuera del territorio nacional. También empiezo una serie de Trunk Shows en colaboración con tiendas y showrooms de todo el mundo, así como la intención de aprovechar estos viajes para seguir buscando tejidos artesanales, exclusivos, diferentes y funcionales.

Encuentre este nuevo pop-up, que presenta los diseños únicos de The Concrete, que estará disponible hasta el 4 de abril en nuestra boutique de Paseo de Gracia, 93[:]